info@tejar.ir

فرم های مورد نیاز

مشتریان گرامی جهت ارسال چک شما از طریق پست یکی از فرم های زیر را دانلود و چاپ کنید. پس از تکمیل با خودکار آبی فرم را برای شرکت پست نمایید.

فرم درخواست استرداد هر دو چک ضمانت

فرم درخواست استرداد یکی از دو چک ضمانت

فرم درخواست استرداد چک قسط

در صورتی که تقاضای تحویل چک خود به شخص دیگری را دارید یکی از فرم های زیر را دانلود و چاپ کنید. پس از تکمیل با خودکار آبی فرم را به شخص مذکور تحویل دهید تا به همراه کارت ملی شما و خودش به آدرس شرکت مراجعه فرماید.

فرم درخواست تحویل چک ضمانت به شخص ثالث

فرم درخواست تحویل چک قسط به شخص ثالث

فرم درخواست تحویل چک معوض به شخص ثالث

اگر گوشی موبایل خریداری نموده اید جهت انتقال مالکیت گوشی فرم زیر را نیز تکمیل و ارسال نمایید.

فرم درخواست انتقال مالکیت گوشی

آدرس : تهران، تقاطع همت و شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن(کتابی)، پلاک، واحد 1