امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

تهران، تقاطع همت شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک 1

شماره تماس : 2-22890331 و 4-22874293

شماره فکس : 22890254

شماره پیامک :300071692

مدیرعامل
تلفن : 22890336
واحد بازرگانی و فروش
تلفن : 4-22874293
واحد فناوری اطلاعات
تلفن : 22890169
امور مشتریان و تسویه اقساط
تلفن : 22874273
 
واحد مالی
تلفن : 2-22890331

واحد سهامداران
تلفن : 2-22890331 داخلی 102