به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۴ در محل: تهران، تقاطع همت و خیابان شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید احمدی روشن پلاک۱ برگزار گردید لیکن با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور دارندگان حق رأی، مجمع به رسمیت قانونی […]