خط مشی و چشم انداز

– توسعه محورهای کسب و کار جهت تحقق فعالیتهای بزرگ تجاری و تحصیل سود حداکثری.

– دستیابی به رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات کیفی و به موقع

– افزایش درآمد با ارائه راهکارهای جدید و خلاقانه

– توسعه منابع انسانی با همکاری فعالانه کارکنان در تمام سطوح و استفاده موثر از توانمندیها و ابتکارات آنان