ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس

تهران، تقاطع همت شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)، پلاک ۱

شماره تماس

۲-۲۲۸۹۰۳۳۱ و ۴-۲۲۸۷۴۲۹۳

شماره فکس

۲۲۸۹۰۲۵۴

شماره پیامک

۳۰۰۰۷۱۶۹۲

اطلاعات تماس واحدها

تلفن : ۲۲۸۹۰۳۳۶

تلفن : ۲۲۸۹۰۱۶۹

تلفن : ۲-۲۲۸۹۰۳۳۱

تلفن : ۴-۲۲۸۷۴۲۹۳

تلفن : ۲-۲۲۸۹۰۳۳۱ داخلی ۱۰۲