امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

گزارش مالی سال 99

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفند 1399 با عنایت به مصوبه مجمع محترم، در سال مذکور مبلغ 400 ریال به عنوان سود هر سهم تخصیص خواهد یافت.

اطلاعات بیشتر در سایت کدال در دسترس می باشد.

اطلاعیه های شرکت در سامانه کدال