تکمیل اطلاعات سهامداران

پیرو نامه شماره 281-1400 به تاریخ 1400/04/02 در اعلام زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399، سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/29 سهامدارانی که اطلاعات خود را نزد این شرکت تکمیل نموده اند به حسابشان واریز گردید.

بدینوسیله و با توجه به آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 از تمامی سهامداران محترم خواهشمندیم تا با هماهنگی با واحد سهام، نسبت به ارائه مشخصات و اطلاعات بانکی خود مطابق با فرم پیوست اقدام، و به آدرس: تهران، تقاطع همت و شریعتی،خیابان داوود گل نبی میدان شهید احمدی روشن، پلاک 1، واحد 1 مراجعه و یا از طرق ذیل به این شرکت ارسال نمایند.

آدرس الکترونیک :info@tejar.ir

شماره فاکس : 22890254

تلفن های اداره امور سهام:22890331 داخلی 102


– جهت دریافت نمونه فرم اطلاعات بانکي به همراه آگهي روزنامه اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.