تکمیل اطلاعات سهامداران

پیرو نامه شماره ۲۸۱-۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در اعلام زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ سهامدارانی که اطلاعات خود را نزد این شرکت تکمیل نموده اند به حسابشان واریز گردید.

بدینوسیله و با توجه به آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ از تمامی سهامداران محترم خواهشمندیم تا با هماهنگی با واحد سهام، نسبت به ارائه مشخصات و اطلاعات بانکی خود مطابق با فرم پیوست اقدام، و به آدرس: تهران، تقاطع همت و شریعتی،خیابان داوود گل نبی میدان شهید احمدی روشن، پلاک ۱، واحد ۱ مراجعه و یا از طرق ذیل به این شرکت ارسال نمایند.

آدرس الکترونیک :info@tejar.ir

شماره فاکس : ۲۲۸۹۰۲۵۴

تلفن های اداره امور سهام:۲۲۸۹۰۳۳۱ داخلی ۱۰۲


– جهت دریافت نمونه فرم اطلاعات بانکی به همراه آگهی روزنامه اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.