به حد نصاب نرسیدن مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۴ در محل: تهران، تقاطع همت و خیابان شریعتی، خیابان داود گل نبی، میدان شهید احمدی روشن پلاک۱ برگزار گردید لیکن با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور دارندگان حق رأی، مجمع به رسمیت قانونی نرسید و تشکیل آن به زمان دیگری موکول گردید.

بدیهی است زمان و مکان برگزاری مجمع طبق روال قانونی متعاقبا اعلام خواهد شد.