ارزش های سارمانی

رشد و موفقیت شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان وابسته به ارزشهای مشترک در بین کارکنان این مجموعه است .کارکنان ما بر این باورند که این مجموعه به وجود آمده است تا به مشتریان خدمت رسانی کند. آن چه که ما به آن متهعدیم و باور داریم ، ارزش های واحدی است که ما را در دنیای دائماً در حال تغییر کسب و کار هدایت می کند.

این ارزش ها عبارتند از:

– تعهد با ارائه محصولات یا خدمات با کیفیت و حضور دائم در بازار

– تلاش در جهت شناسایی و برآورده کردن نیاز مشتریان

– اعتماد به یکدیگر و رفتار محبت آمیز بر پایه ارزش های اسلامی

– قراردادن پیشرفت و انگیزش در صدر اهداف شرکت

– حمایت از خلق نوآوری و تجربه های جدید همکاران

– سودآوری از طریق توسعه پایدار

– تشویق و حمایت همکاران از طریق شریک نمودن آنها در موفقیت ها و دستاوردهای شرکت

از جمله اهداف استراتژیک این شرکت موضوع کیفیت و بهبود مستمر می باشد که در راستای  آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ISO 9001  و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و در سال ۱۳۹۱ شرکت موفق به کسب گواهینامه ISO 9001-2008 گردید.از دیگر اهداف شرکت استقرار سیستم مدیریت سنجش رضایتمندی مشتریان منطبق با استانداردهای بین المللی ISO10004 –ISO10002  می باشد که کسب این گواهینامه ها نیز در دست اقدام می باشد.