امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

گزارش مالی سال 95

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفند نود و پنج با عنایت به مصوبه مجمع محترم، در سال مذکور سودی بین سهامداران تقسیم نخواهد شد.
اطلاعات بیشتر در سایت کدال در دسترس می باشد.