امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

گزارش مالی سال 98

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند نود و هشت با عنایت به مصوبه مجمع محترم، در سال مذکور مبلغ 50 ریال به عنوان سود هر سهم از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز گردید.
اطلاعات بیشتر در سایت کدال در دسترس می باشد.

اطلاعیه های شرکت در سامانه کدال