امور سهامداران
پرداخت اقساط
فروشگاه اینترنتی

تهران تفاطع همت شریعتی خیابان گل نبی میدان شهید مصطفی احمدی روشن (کتابی)پلاک 1

شماره تماس : 22874273

شماره پیامک :300071692

مدیرعامل
تلفن : 22874273
واحد بازرگانی
تلفن : 22874293
واحد فروش کالا
تلفن : 
امور مشتریان و تسویه اقساط
تلفن : 4-22874293
 
واحد مالی
تلفن : 22890169

واحد سهامداران
تلفن : 22890169

واحد توسعه سازمان
تلفن : 22874294
 
واحد فناوری اطلاعات
تلفن : 22874293