درباره ما

"شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان"
(سهامي عام ) در تاريخ 09-03-1384 تحت شماره 247560 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران بدواً با نام شركت بازرگاني و خدمات فراز ارگ (سهامي خاص) به ثبت رسيد
موضوع شركت طبق اساسنامه عبارت است از:
الف- موضوع اصلي:
فروش نقدي ، اجاره انواع كالا و لوازم يدكي مربوطه داخلي و خارجي .
ب- موضوع فرعي:
انجام خدمات بازرگاني،صادرات و واردات انواع كالاهاي مجاز وقطعات يدكي و لوازم جانبي،شركت در مناقصه ها و مزايده ها،اخذ تسهيلات و نمايندگي از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و مشاركت با آنهاو اعطاي امتياز نمايندگي به آنها تامين و توزيع قطعات يدكي ولوازم جانبي داخلي خارجي انواع كالاي موضوع شركت ،عقد قرارداد با شركتهاي داخلي وخارجي به منظور اجراي فعاليتهاي مذكور، خريد وفروش سهام شركت ها و كارخانجات و موسسات ، مبادرت به هرگونه فعاليت كه بطور مستقيم يا غير مستقيم موجب تسهيل در امور فوق گردد.
list